Kontakt

Sídlo spoločnosti a poštová adresa:
SUNDL s.r.o. Opletalova súp.č. 6664, P.O.Box 3 841 07 Bratislava Slovenská republika
Tel: 00421 2 6030 1071, Fax: 00421 2 6030 1073, Mobil: 00421 903 805 230
E-mail: info@sundl.sk
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 25742/B

Konatelia: Ing.Tomáš Gaisl, Lothar Günnel

SUNDLÚčtovné údaje:
IČO: 35828358
IČ DPH: SK2020225548

Bankové spojenie: Tatrabanka, Bratislava
Číslo účtu: SK59 1100 0000 0029 2373 4060

Počet zamestnancov: 24 

Napíšte nám


Neváhajte a pošlite nám akékoľvek vaše otázky. Budeme sa snažiť odpovedať vám čo najskôr!

© SUNDL - All rights reserved
designed by