Ponuka prepravných služieb

Medzinárodná cestná nákladná doprava

Systém “z domu do domu

 • Celokamiónové zásielky – prepravné relácie nájdete v časti “Teritoriálna pôsobnosť”,
 • Kusové zásielky – v závislosti od potrieb zákazníka zbernou službou alebo expresne vozidlami zodpovedajúcimi charakteristike zásielky,
 • JIT prepravy – naplánovanie optimálnej trasy, 2 vodiči, atď,
 • Prepravy nebezpečných látok podľa Dohovoru ADR,
 • Prepravy ťažkých a nadrozmerných nákladov – naplánovanie trasy, zabezpečenie prepravných povolení, doprovody a zabezpečenie nadrozmerných prepráv.

Námorná preprava

 

 • Export / import do / z celého sveta,
 • Kontajnery (FCL),
 • Zberná kontajnerová služba (LCL),
 • Kombinované prepravy voda/vzduch,
 • Pokrytie podľa Incoterms 2000 od EXW až po DDP.

Vnútroštátna cestná nákladná doprava

Systém “z domu do domu

 • Celokamiónové zásielky
 • Kusové zásielky
 • JIT prepravy 

Pri kusových zásielkach ponúkame v súlade s potrebami zákazníka (cena,dodacia lehota) a charakteristikou zásielky (váha, objem) na výber zpomedzi viacero alternatívnych systémov – kuriérske systémy, expresné rozvozové systémy, železničné spešninové služby, atď

Letecká preprava

 • Export / import do / z celého sveta,
 • Prepravy „z domu do domu“.
© SUNDL - All rights reserved
designed by