Logistika

Naše služby umožňujú zákazníkom koncentrovať sa na ich jadro podnikania (core business), pretože naše riešenia sú “šité na mieru” ich potrebám. Ponúkame Vám prehľad našich služieb v rámci JIT (Just-In-Time) logistiky. Tento balík zvykneme modifikovať v zmysle špecifických potrieb jednotlivých zákazníkov.

 • administrácia colných skladov, vrátane režimu “aktívny zušľachťovací styk”,
 • príjem tovaru a jeho registrácia podľa zadaného kritéria (sériové čísla, výrobné čísla resp. iné kritériá, napríklad DOT čísla u pneumatík),
 • vedenie skladových zásob,
 • skladovanie tovaru s ohľadom na zásady FIFO,
 • dohľad nad dodržovaním expiračných obmedzení pri jednotlivých druhoch tovaru,
 • sekvencovanie tovaru (výdaj tovaru podľa sériových, výrobných čísel resp. iného kritéria zadaného klientom),
 • manažment obehu vratných obalov,
 • manažment vrátených (nevyhovujúcich) komponentov (spätná doprava, zaskladnenie mimo vyhovujúcich komponetov,
 • videncia, likvidácia),
 • priebežné inventúry,
 • výmena dát cez e-mail, fax, EDI (možná dohoda o inštalácii informačného systému zákazníka)
© SUNDL - All rights reserved
designed by